ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017): ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΕΩΣ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΣΙΟ Β΄

Στις 14 Απριλίου 2016 θα ανοίξει το Μουσείο Εκμαγείων της Φιλοσοφικής Σχολής μια θεματική έκθεση με τίτλο «Εκφράσεις Εξουσίας. Η εικόνα του πολιτικού ανδρός από τον Περικλή ως τον Θεοδόσιο Β΄». Η έκθεση βασίζεται σε μια σειρά από εκμαγεία που αποδίδουν κεφαλές πολιτικών προσώπων της αρχαιότητας και συνοδεύεται από πλούσιο συμπληρωματικό υλικό, δηλαδή κείμενα και εικόνες. Στόχος της είναι να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους προβάλλονται οι πολιτικοί άνδρες και ειδικότερα τα πρόσωπα της εξουσίας στον κοινωνικό χώρο και τι είδους μηνύματα εκπέμπονται μέσω της απεικόνισής τους στις κοινωνίες της εποχής τους

Συνημμένο: