Διεθνές Αρχαιολογικό Συνέδριο. Γλυπτική και κοινωνία στη Ρωμαϊκή Ελλάδα: Καλλιτεχνικά προϊόντα, κοινωνικές προβολές. Ρέθυμνο, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014

Συνέδριο

Conference