Ερευνητικά Προγράμματα

Το Μουσείο Εκμαγείων εξαιτίας των υποδομών του και των πρωτότυπων φωτογραφικών του αρχείων έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει και να πετύχει την έγκριση διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, όπως πρόσφατα τα κάτωθι: