Πρόγραμμα ΙΚΥDA

Τίτλος προγράμματος: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικών Αρχείων Μουσείου Εκμαγείων

To Mουσείο Εκμαγείων συνεργάστηκε από το 2004 και ως το 2006 με το Ερευνητικό Αρχείο Γλυπτών (Forschungsarchiv für antike Plastik) του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κολωνίας - το μεγαλύτερο αρχείο γλυπτών της αρχαιότητας με περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες- με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος τράπεζας πληροφοριών. Στόχος του προγράμματος υπήρξε η ψηφιακή εξασφάλιση των δύο αρχείων, η ταχεία συστηματοποίηση, αποδελτίωση και κατηγοριοποίηση του υλικού τους. Ακόμη, η άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο αρχείων, βάσει της είναι δυνατό να επιτευχθεί ο ορισμός κοινών θεματικών ενοτήτων έρευνας, όπως και η από κοινού πραγματοποίηση εξειδικευμένων μελετών και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

   Επίσης, στόχο αποτέλεσε η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των αρχείων προς όφελος της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του μη εξειδικευμένου κοινού με τελικό σκοπό την άμεση προβολή του εξαιρετικά σημαντικού για το μακεδονικό χώρο αρχαιολογικού υλικού.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργου: Καθ. Θ. Στεφανίδου– Τιβερίου (Α.Π.Θ.) Dr. R. Förtsch (Universität zu Köln). Συμμετέχοντες από την Ελλάδα (A.Π.Θ.): Καθ. Εμμ. Βουτυράς, Υποψ. Διδ. Ν. Καζακίδη. Συμμετέχοντες από την Γερμανία (Universität zu Köln): Prof. Chr. Vorster, Dr. F. Schäfer

Φορείς Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)