Επικοινωνία

Μουσείο Εκμαγείων

Υπόγειο Νέου Κτιρίου
Φιλοσοφικής Σχολής
Α.Π.Θ. 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310 997351, 997301
 

e-mail:

castmuseum@auth.gr