Ανθρώπινο δυναμικό

Διευθύντρια:

Ελένη Μανακίδου
Καθ. Kλασικής Aρχαιολογίας
 

Μόνιμο Προσωπικό:

Ναταλία Καζακίδη
ΕΔΙΠ, Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας
 
Αθανασία Κυριάκου
ΕΔΙΠ, Δρ. Κλασικής Αρχαιολογίας

Αντωνία Γκανάτση
Φύλακας

 

Το Μουσείο Εκμαγείων διατίθεται για τη διδασκαλία όλων των μελών ΔΕΠ.
Η έρευνα στο Μουσείο Εκμαγείων διεξάγεται κατά κύριο λόγο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και μεταπτυχιακούς φοιτητές του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, αλλά και από ανεξάρτητους ερευνητές.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές, τα οποία ξεκίνησαν από το 1993 υπό την επιστημονική ευθύνη της τότε διευθύντριας του Μουσείου, καθ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου, διεξάγονται από τις αρχαιολόγους που στελέχωσαν και στελεχώνουν διαδοχικά ως μόνιμο προσωπικό το Μουσείο, τις διδάκτορες Ε. Μανακίδου (1993-2001), Εμμ. Γούναρη (2002 -2009), Ν. Καζακίδη (2009 έως και σήμερα) και Α. Κυριάκου (2015 έως και σήμερα). Στο πρόγραμμα συμμετείχε επίσης και η διδάκτορας Ι. Βασιλιάδου, η οποία ανήκει στον Τομέα Αρχαιολογίας του Τμήματος (2010).