ΣΥΝΟΛΟΜΙΛΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ. Δράση για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες