Ημερίδα: «Το αρχαιολογικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας του ΑΠΘ», Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, Αμφιθέατρο του Μουσείου