Φωτογραφικά αρχεία γλυπτών

cast-museum_56Tα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Εκμαγείων, δηλαδή το Αρχείο φωτογραφιών γλυπτών της κλασικής αρχαιότητας, το Αρχείο φωτογραφιών γλυπτών έργων του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και το Αρχείο φωτογραφιών σαρκοφάγων, αριθμούν πάνω από 4000 φωτογραφίες γλυπτών της κλασικής αρχαιότητας.

Τα παραπάνω τρία φωτογραφικά αρχεία, τα οποία διαρκώς εμπλουτίζονται με νέο υλικό, υποστηρίζουν τόσο την εκπόνηση μεταπτυχιακών, διδακτορικών και μεταδιδακτορικών ερευνών όσο και ευρύτερων αρχαιολογικών μελετών και δημοσιεύσεων (όπως είναι λ.χ. η δημοσίευση των γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου της Θεσσαλονίκης σε τέσσερις τόμους: Γ. Δεσπίνης, Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου, Εμμ. Βουτυράς (επιμ.), Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, τόμ. Α΄ (1997), τόμ. Β΄ (2003) τόμ. Γ΄ (2010) και τόμ. Δ΄ (σε προετοιμασία).

Από το 2004 και ως το 2006 συνεργάστηκε με το Ερευνητικό Αρχείο Γλυπτών (Forschungsarchiv für antike Plastik) του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου της Κολωνίας - το μεγαλύτερο αρχείο γλυπτών της αρχαιότητας με περισσότερες από 10.000 φωτογραφίες- με σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος τράπεζας πληροφοριών. Στόχος του προγράμματος υπήρξε η ψηφιακή εξασφάλιση των δύο αρχείων, η ταχεία συστηματοποίηση, αποδελτίωση και κατηγοριοποίηση του υλικού τους. Ακόμη, η άμεση ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των δύο αρχείων, βάσει της είναι δυνατό να επιτευχθεί ο ορισμός κοινών θεματικών ενοτήτων έρευνας, όπως και η από κοινού πραγματοποίηση εξειδικευμένων μελετών και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Επίσης, στόχο αποτέλεσε η ηλεκτρονική προσβασιμότητα των αρχείων προς όφελος της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, αλλά και του μη εξειδικευμένου κοινού με τελικό σκοπό την άμεση προβολή του εξαιρετικά σημαντικού για το μακεδονικό χώρο αρχαιολογικού υλικού.

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργου: Καθ. Θ. Στεφανίδου– Τιβερίου (Α.Π.Θ.), Dr. R. Förtsch (Universität zu Köln). Συμμετέχοντες από την Ελλάδα (A.Π.Θ.): Καθ. Εμμ. Βουτυράς, Υποψ. Διδ. Ν. Καζακίδη . Συμμετέχοντες από την Γερμανία (Universität zu Köln): Prof. Chr. Vorster, Dr. F. Schäfer

Φορείς Χρηματοδότησης: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Γερμανική Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)